Bход в систему

O platformie

Uniwersytet Opolski informuje, że w 2010 r. zakupiona została niniejsza platforma e-learningowa, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych na odległość z wykorzystaniem Internetu.

 

E-learning - czyli nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD-ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

 

Dostęp do  platformy E-learningowej mają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Opolskiego posiadający aktywne konto pocztowe w domenie @uni.opole.pl oraz @student.uni.opole.pl. W przypadku studentów dodatkowo muszą oni być studentami zapisanymi na aktualny semestr (cykl dydaktyczny w USOS-ie).